Közvilágítás menü

Közvilágítás

A Siófok Város Képviselőtestület 2007. március 01. napján megtartott ülésén kelt 23/2007. (III. 1.) határozata értelmében az önkormányzat az E.ON Áramszolgáltató Zrt. –vel kötött határozatlan időre szóló közvilágítási közüzemi szerződést felmondta, a siófoki közvilágítási hálózat aktív -, illetve passzív elemeinek üzemeltetésével és karbantartásával 2007. június 01. napjával a Termofok-Sió Kft. jogelődjét bízta meg.

2007. június 01. napjától a  Termofok-Sió Kft. (jogelődjeivel) a Siófok Város közvilágítási hálózatának üzemeltetője, mely magába foglalja az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív -, illetve passzív elemeinek teljes körű működtetését, valamint az E.ON Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartását.
Kivételt képez a 7 számú főút Siófok – Sóstó átkelési szakaszán a Bél Mátyás úti terelőszigetes csomópont közvilágítási berendezéseinek a karbantartása, mely hálózatot a Közútkezelő üzemelteti.

Közvilágítási berendezések elemei

• Aktív elemek:
A teljesítési helytől a fényforrás irányába haladó készülékek:
- bekötővezeték, egyedi túláramvédelmi készülék, szerelőlap, előtét, gyújtó, fázisjavító kondenzátor, sorkapcsok, belső vezetékes (lámpa) foglalat, tükör, búra, tömítés, lámpatest-ház, fényforrás

• Passzív elemek
A kizárólag közvilágítás céljára szolgáló vezetékrendszer és a közcélú villamos mű összekötési pontjától (csatlakozási pont) a teljesítési hely közötti közcélú villamos műnek minősülő berendezések:
- a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló –és védelmi berendezés)
- a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, falikar, útátfeszítés)
- a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezések
- a közvilágítás ki –és bekapcsolását vezérlő rendszerek

Nem tekinthetők a közvilágítási berendezés részének azok az épületfalak, illetőleg építmények, amelyekre közvilágítási berendezést szereltek.

A Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező közvilágítási berendezések, illetve hálózatok a következők:

- Siófok, Szent Miklós téri park közvilágítás
- Siófok, Ezüstpart díszvilágítás
- Siófok, Kereszt -, Kézműves -, Mécs utca, Tinódi tér, Aranypart sáv közvilágítás
- Siófok, Zöld mező utca közvilágítás
- Siófok, Jókai Park
- Siófok, Déli -, Akácvirág -, Kardvirág -, Harangvirág utca közvilágítás
- Siófok, Szőlőhegyi -, Szekrényessy -, Pipitér -, Kökény -, Vadalma -, Bodza -, Lidó -, Ságvár utca közvilágítás
- Siófok, Bajcsy – Zs. utca Marosi utcából K –re eső részének a D –i oldala közvilágítás
- Siófok, Csárdaréti utca D –i oldal közvilágítás
- Siófok, Széchenyi utca óvoda közvilágítási hálózat
- Siófok, Foki – hegy Jégcsillag ABC melletti parkoló közvilágítás
- Siófok – Kiliti, Park Center bevásárlóközponttal szomszédos közterület - Gergely Jenő utca, Attila utca és az új körforgalom – közvilágítás

A Termofok Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kizárólagos tulajdonát képező közvilágítási berendezések, illetve hálózatok a következők:

- Beszédes sétány 64-68. ,Tömörkény és Gábor Áron utca közötti szakasza, valamint a Móricz Zsigmond utca, Gábor Áron utcának a Beszédes sétány és a Balaton part közötti részén kiépített közvilágítási hálózat
- Siófok, Beszédes sétány K –i végén /Gábor Áron utca és a Kodály Zoltán utca által határolt terület) található közvilágítási hálózatot